OptiRent.pl - Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla wypożyczalni samochodów

Optimal Rent sp. z o.o.

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000355291
NIP 7010234795, REGON 142403854
e-mail: optirent@optirent.pl
___